Pomáhajme šíriť osvetu

24.01.2013 11:01

 

Nebezpečenstvá internetu na nás striehnu dennodenne. Je v záujme nás všetkých zaoberať sa prevenciou bezpečnosti a zodpovednosti

používania internetu. Nezabúdame na to, preto sme našich žiakov oboznámili so stránkou www.zodpovedne.sk a možnosťami jej využitia. Je to stránka šíriaca osvetu o bezpečnosti na internete. Aj my svojou troškou chceme prispieť k tejto prospešnej činnosti. Vytvorili sme už druhý úspešný projekt zameraný na danú problematiku. Aby sme aj verejnosti sprístupnili našu prácu i tvorivosť, vytvorili sme túto našu stránku a vyrobili plagáty, ktoré informujú o možnostiach využívania stránky www.zodpovedne.sk.  . Chceme byť modernými učiteľmi a byť príkladom aj  pre ostatných.