Realizácia: Piatok

19.10.2012 19:20

Keď už máme všetky úlohy splnené, je potrebné ešte to všetko zhrnúť a vytvoriť film o tom aké úžasné projektové vyučovanie sme zažili. A tešte sa aj na našu webovú stránku, kde bude všetko na čom sme pracovali.