Realizácia: Streda

17.10.2012 21:00

Na pláne dnešného dňa máme anketu. Počas minulotýždňovej prípravy sme  vymýšľali  anketové otázky.  Vymýšľanie otázok bolo veľmi zábavné a mnohokrát aj poučné. Zároveň sme sa dohodli, že v rámci poučenia ľudí zapojených v ankete si vymyslíme propagačné materiály. Keďže my stále žijeme v našej rozprávke, budeme v nej pokračovať aj počas našej ankety. Na konci ankety dáme nášmu účastníkovi jabĺčko, ktoré bude z jednej strany zelené a z druhej červené. Vychádzame z našej rozprávky, keďže Snehulienka dostala otrávene jablko, ktoré bolo červené, preto na červenú stranu napíšeme hrozby čiže nevýhody sociálnych sietí a na zelenú stranu zas ich výhody. Minulý týždeň sme si medzi sebou urobili besedu, na ktorej sme sa rozprávali o výhodách a nevýhodách používania sociálnych sietí. Všetko sme si poctivo a priebežne zapisovali na papier. Potom všetky tieto poznatky sme napísali na naše pripravené a vymaľované jabĺčka. Snehulienka aj so svojimi trpaslíkmi a macochou utiekli z rozprávky do ulíc nášho mesta a pýtali  sa okoloidúcich na anketové  otázky. Pomocníci - trpaslíci potom rozdávali jabĺčka.

 

Anketové otázky

Ciel ankety: zistenie praktických skúseností o sociálnych sieťach u širokej verejnosti prostredníctvom ankety(rozhovoru).

  1. Poznáte sociálne siete?
  2. Navštevujete ich?
  3. Aké sú podľa Vás výhody a nevýhody sociálnych sietí.
  4. Stretli ste sa s nejakou hrozbou na sociálnej sieti? Akou?
  5. S koľkými priateľmi na soc. sieti sa osobne kontaktujete. Udávajte v percentách.

Spätná väzba: Poučenie formou propagačného materiálu(ručne vyrobené jablká žiakmi, na červenej strane sú napísané nevýhody, na zelenej strane výhody sociálnych sietí)

 

Vyhodnotenie ankety

Cieľom ankety bolo zistenie praktických skúseností na sociálnych sieťach u širokej verejnosti občanov mesta Trstená. Pýtali sme sa 14 ľudí rôznych vekových kategórii. Traja z nich sa osobne stretli s hrozbou na internete. Išlo o zneužitie fotiek, vírus zaslaný správou na facebook, a zneužitie súkromných informácii. Všetci z opýtaných vedeli že na internete striehnu aj hrozby a nástrahy. Z našej ankety sme zistili že mladší ľudia používajú sociálne siete častejšie ako starší ľudia. V priemere sa ľudia kontaktujú osobne s 20 percentami svojich priateľov na facebooku. V rámci ankety sme účastníkov poučili formou propagačného materiálu, ktorým bolo jabĺčko vyrobené  žiakmi. Na červenej strane žiaci  napísali nástrahy s ktorými sa ľudia môžu stretnúť, na zelenej strane výhody, ktoré poskytujú sociálne siete.